[1]
Toroš, A. and Zanardi, T. 2024. Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama. Jezik in slovstvo. 62, 4 (Jan. 2024), 97–108.