[1]
Žavbi Milojević, N. 2024. Didaskalije in njihova uresničitev v gledališki uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev. Jezik in slovstvo. 62, 4 (Jan. 2024), 109–121.