[1]
Zavašnik, N. 2024. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Jezik in slovstvo. 62, 4 (Jan. 2024), 125–126.