[1]
Tivadar, H. 2024. Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 7–24.