[1]
Lengar Verovnik, T. 2024. Vejica v pravopisu. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 87–101.