[1]
Gaberšček, N. 2024. Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 139–156.