[1]
Zwitter Vitez, A. 2024. Enota analize spontanega govora: interakcija prozodije, pragmatike in skladnje. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 157–175.