[1]
Smolej, M. 2024. Nekatere skladenjske posebnosti v delih Ivana Cankarja. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 201–211.