[1]
Rath, A. 2024. Skladenjski položaj prvine pa pri prevajanju v nemščino. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 237–244.