[1]
Hriberšek, M. 2024. Ladislav Hrovat in začetki obravnave latinske skladnje v slovenščini. Jezik in slovstvo. 63, 2-3 (Jan. 2024), 257–269.