[1]
Kmecová, S. and Vojtech Poklač, S. 2024. Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji. Jezik in slovstvo. 63, 4 (Jan. 2024), 63–75.