[1]
Virant, Špela 2024. Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi. Jezik in slovstvo. 63, 4 (Jan. 2024), 87–99.