[1]
Zupan Sosič, A. 2024. Pripovedi spolnih manjšin v Sloveniji po letu 2000. Jezik in slovstvo. 63, 4 (Jan. 2024), 101–113.