[1]
Šekli, M. 2024. Ocene in poročila: Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan: Skladnja enostavčne povedi. Jezik in slovstvo. 63, 4 (Jan. 2024), 115–119.