[1]
Mileva Blažić, M. 2024. Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti. Jezik in slovstvo. 64, 1 (Jan. 2024), 11–19.