[1]
Medved Udovič, V. 2024. Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo. Oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih. Jezik in slovstvo. 64, 1 (Jan. 2024), 29–38.