[1]
Mihurko Poniž, K. 2024. Pravljice starejših slovenskih pisateljic v literarni tradiciji in vzgojno-izobraževalnem sistemu. Jezik in slovstvo. 64, 2 (Jan. 2024), 5–18.