[1]
Mileva Blažić, M. 2024. Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti – Literarna Ljubljana. Jezik in slovstvo. 64, 2 (Jan. 2024), 59–78.