[1]
Dosoudilová, M. 2024. Ocene in poročila: Zdeňka Kohoutková: Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje: delovni zvezek. Jezik in slovstvo. 64, 2 (Jan. 2024), 113–114.