[1]
Šivic Dular, A. 2024. Slavistika na Univerzi v Gradcu in slovenski doktorji filozofije 1870–1919. Jezik in slovstvo. 65, 2 (Jan. 2024), 3–21.