[1]
Kmecl, M. 2024. Odziv na poročilo Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih. Jezik in slovstvo. 65, 3-4 (Jan. 2024), 349–350.