[1]
Horjak, L. 2024. Izgovor črke kot jezikoslovno vprašanje do konca 19. stoletja. Jezik in slovstvo. 66, 1 (Jan. 2024), 73–88.