[1]
Vlahovič, L. 2024. Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov. Jezik in slovstvo. 66, 1 (Jan. 2024), 103–120.