[1]
Petek, T. 2024. Pravopisna ozaveščenost učiteljev razrednega pouka – zgled na poti do višje pismenosti vseh učencev (pedagoško-kodifikacijski vidik). Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 37–54.