[1]
Žele, A. 2024. Predložna raba in njene skladenjskopomenske vloge znotraj stilističnih in normativnih možnosti. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 81–92.