[1]
Jakop, N. and Kržišnik, E. 2024. Dileme in merila ob kodifikaciji frazeologije. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 93–116.