[1]
Mirtič, T. 2024. Nekaj naglasnomestnih značilnosti sodobne knjižne slovenščine. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 117–128.