[1]
Volk, J. 2024. Zaznavanje in prepoznavanje samoglasniške kolikosti med študenti Univerze na Primorskem. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 129–144.