[1]
Pirih Svetina, N. 2024. Od kod do kod slovenščina? Pravorečna in pravopisna vprašanja pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 157–166.