[1]
Kolláth, A. et al. 2024. Trenutni trendi pri opisovanju različic madžarskega jezika v Prekmurju. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 167–180.