[1]
Štumberger, S. 2024. Nemški pravopis in spolno vključujoče pisanje. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 181–192.