[1]
Labroska, V. and Subiotto, N. 2024. Pravorečna in pravopisna norma v makedonščini – aktualno stanje. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 193–202.