[1]
Vojtech, M. 2024. Adaptacije češkega jezika na slovaškem in njegove oblike v slovaških literarnih besedilih v obdobju narodnega preporoda. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 213–224.