[1]
Stopar, A. and Ilc, G. 2024. O izgovarjavi angleških zemljepisnih imen v slovenščini. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 225–242.