[1]
Kovačič, K. 2024. Intervju. Nestor slovenskih gledaliških lektorjev Jože Faganel. Jezik in slovstvo. 66, 2-3 (Jan. 2024), 259–274.