(1)
Valenčič Arh, U. Frazeologija V Mladinskem Romanu Poletje Pod lastovičjim Zvonikom. JIS 2023, 68, 159-169.