(1)
Stritar, M. Merila Za Oblikovanje Korpusov Usvajanja Tujega Jezika. jis 2024, 51 (5), 59-74. https://doi.org/10.4312/jis.51.5.59-74.