(1)
Pisanski Peterlin, A. Raziskave Metabesedilnosti V Uporabnem Jezikoslovju: Pregled področja in Predstavitev Raziskovalnega Dela Za slovenščino. jis 2024, 52 (3-4), 7-19.