(1)
Smolej, M. Eliptične Strukture in Njihove Metabesedilne Vloge. jis 2024, 52 (3-4), 67-78.