(1)
Urek, M. Avto/Biografije/Med/pričevanjem,/Okrevanjem/in/Uporom. jis 2024, 53 (3-4), 75-88. https://doi.org/10.4312/jis.53.3-4.75-88.