(1)
Arhar, Špela. Učni Korpus SSJ in Leksikon Besednih Oblik Za slovenščino. jis 2024, 54 (3-4), 43-56.