(1)
Vičar, B. Koncept Narave V Jamnici: Ekokritični Diskurzivni Pristop. jis 2024, 55 (3-4), 123-137.