(1)
Bešter, M. Sporazumevalna zmožnost – Eden Izmed Temeljnih Ciljev Pouka slovenščine. jis 2024, 56 (3-4), 111-130.