(1)
Ferbežar, I. »Izrekam Zvestobo Moji Novi Domovini Republiki Sloveniji …«: Testiranje Znanja slovenščine Kot Drugega in Tujega Jezika V Sloveniji. jis 2024, 57 (3-4), 29-45.