(1)
Božič, Z. Delo Franceta Bevka V luči Literarne Zgodovine in srednješolskih Beril. jis 2024, 59 (1), 53-67.