(1)
Kržišnik, E. Frazeologija V šoli – Drugič. jis 2024, 60 (3-4), 131-142.