(1)
Bjelčevič, A.; Pezdirc Bartol, M. Uvodnik: Profesorju Jožetu Koruzi, "enemu Tistih, Ki Naredijo Vse Okrog Tebe znosnejše". jis 2024, 61 (3-4), 3-5.