(1)
Toporišič, T. Jože Koruza, Sodobna Slovenska Dramatika in gledališče. jis 2024, 61 (3-4), 121-129.