(1)
Tivadar, H. Položaj Slovenskega Govora Skozi Prizmo stavčne Fonetike – Aktualizacija Opisa Osnovnih besedilnofonetičnih Parametrov. jis 2024, 63 (2-3), 7-24.