(1)
Zwitter Vitez, A. Enota Analize Spontanega Govora: Interakcija Prozodije, Pragmatike in Skladnje. jis 2024, 63 (2-3), 157-175.